„Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва активно в изпълнението на проект CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия.

В рамките на проектните дейности досега беше извършено проучване сред учениците за техните навици относно начина им на живот, както и беше проведено изследване от експерти по кинезитерапия и рехабилитация за здравния статус на учениците по отношение изкривяване на гръбначен стълб и изменения на опорно-двигателния апарат.

Като част от проектните дейности бяха оборудвани три кабинета, където учениците  ще имат възможност да ползват различни по височина чинове, като и разнообразни техники на стоеж.

Предлагаме  материал с демонстрационни уроци. Описани са най-често допусканите грешки при стоеж в ежедневния живот, както и указания с препоръки за подобряване на навиците на учениците .

 

bzr-
bzr-
bzr-
bzr-
bzr-