ХТМУ-София на посещение в ПМГ-Кюстендил

На 11 май 2022 г. в нашето училище имахме удоволствието да посрещнем Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Наши гости бяха кюстендилецът инж. Калин Крумов, доц. д-р Ирена Михайлова – ръководител на Централна научноизследователска лаборатория, и други уважавани преподаватели от катедра Технология на силикатите към ХТМУ.
Пред учениците от профил Природни науки от 10 г и 11 в клас бяха представени възможностите за кандидатстване в университета, за безплатно обучение, учебната и спортната база, възможностите за стаж и реализация на студентите, както и специалностите, които предлага катедра Технология на силикатите – Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества; Инженерни материали и материалознание; Биоматериали за приложения в медицината.
Гостите от ХТМУ-София успяха да разгледат нашето училище и високо оцениха кабинетите и лабораториите в корпуса по природни науки.
Сътрудничеството между ХТМУ-София и ПМГ-Кюстендил ще продължи и в бъдеще.
Предлагаме ви да се запознаете с представената презентация

hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-
hmtu-