Open menu

През месец ноември 2021 година) ученици от ПМГ преобразуваха творчески пространството пред библиотеката в град Кюстендил. Инициативата  е част от проект "Арт пространство - надграждащо благоустрояване на зона пред Регионална библиотека "Емануил Попдимитров", финансиран по Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.