На 11 ноември 2021 година в училище се проведе "Празник на науката и творчеството“. Това е първото събитие от поредица дейности, които се реализират с помощта на Община Кюстендил по приоритетна област: „Изграждане на капацитет за промяна в Община Кюстендил“.

Вижте накратко за празника: