Open menu

Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младитe"
На 2 март 2022 година в Пресклуба на БТА в Кюстендил ще се проведе конференция конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младите".Александра Умленска е една от участничките в нея.
Ето как я представят в сайта на БТА:

 Едва 17-годишна, Александра Умленска от Кюстендил вече е признат изобретател. Освен че е ученичка, тя е и преподавател по математика и физика и води уроци безплатно. А рафтовете на библиотеката й не успяват да съберат всички нейни отличия от състезания в точните науки. Сред иновативните й изобретения са робот-помощник и колело, задвижвано от въздуха.

.