ЗАЩИТА ОТ COVID-19 - архив

Заповед РД-01-220/08-04-2021на министъра на здравеопазването
Заповед за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние
Заповед за утвърждаване на допълнителн правила за намаляване на риска от заразяване в условията на COVID 19 през учебната 2020/2021 година
Заповед за утвърждаване на План за организация на образователния процес в ПМГ през учебната 2020/2021 година
Обръщение към родителите - 15 септември 2020
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА за намаляване на риска от заразяване в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година
ПЛАН за организация на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година
ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
Заповед РД -01-489/31.08.2020 на Министъра на здравеопазването, относно присъствени учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование
Заповед РД -01-487/31.08.2020 на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемични мерки от 01.09.2020 до 30.09.2020
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19
„Моят герой си ти“
Интернет и личните данни - съвети за деца и родители

Предоставяме Ви становище на Комисия за защита на личните данни по актуални въпроси от обществен интерес, относно:
- твоите лични данни и интернет – съвети за деца
- личните данни и интернет – съвети за родители

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-154 /26.03.2020 г
Писмо до родителите от 24.03.2020 на директора на ПМГ
Предпазвайте себе си и околните от заразяване
Обръщение към учениците - 17.03.2020
Обръщение към родителите - 17.03.2020
Писмо до родителите от 17.03.2020 на директора на ПМГ
Писмо до родителите от МОН - 15.03.2020
Писмо до родителите от 14.03.2020 на директора на ПМГ
Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124 / 13 . 03. 2020 г.
Писмо до родителите във връзка с COVID-19
Заповед за обявяване на грипна ваканция
Заповед на Директора на ПМГ, относно мерки срещу разпространение на вируси
 
 
Powered by Phoca Download