Open menu

a2-0003668

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на технологично оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .

Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:33:08
 
АОП номер: 02211-2018-0001 Статус: прекратена
 
Индивидуален номер на процедурата: 0003668
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 118270.56 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-14 17:00:00
 
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антон Сотиров-екология; Владимир Коларов-интериор; Камен Котев-компютри
  • Телефон/и за контакт: 0882885117-А.Сотиров; 0883328747-В.Коларов; 0882885234-К.Котев;
Документи
Техническа спесификация за обзавеждане
Техническа спесификация за обзавеждане
Вид на документа: Технически спецификации
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:47:05
File Size:
400.00 kB
Date:
12 Юли 2018
Протокол по чл.181 ал.4 от ЗОП с заличени подписи на осн.чл 2 ал.2 от ЗЗЛД
Протокол по чл.181 ал.4 от ЗОП с заличени подписи на осн.чл 2 ал.2 от ЗЗЛД
Вид на документа: Друга информация
Дата и час на публикуване: 2018-05-28 09:34:21
File Size:
427.61 kB
Date:
28 май 2018
Заповед № 786/25.05.2018 г. за прекратяване работата на комисията
Заповед № 786/25.05.2018 г. за прекратяване работата на комисията
Вид на документа: Заповеди
Дата и час на публикуване: 2018-05-28 09:34:16
File Size:
126.40 kB
Date:
28 май 2018
Решение за прекратяване на процедурата № 2/25.05.2018 г.
Решение за прекратяване на процедурата № 2/25.05.2018 г.
Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-05-28 09:34:09
File Size:
413.78 kB
Date:
28 май 2018
Минимални изисквания за лаптопи на ученици
Минимални изисквания за лаптопи на ученици
Вид на документа: Друга информация
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:32:03
File Size:
18.86 kB
Date:
04 май 2018
Минимални изисквания за лаптопи на учители
Минимални изисквания за лаптопи на учители
Вид на документа: Друга информация
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:31:24
File Size:
18.08 kB
Date:
04 май 2018
Съобщение във връзка с идейния проект.
Съобщение във връзка с идейния проект.
Вид на документа: Друга информация
Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:30:34
File Size:
15.67 kB
Date:
03 май 2018
Пояснение за специализирано оборудване и пособия към техническа спецификация за оборудване за Физика, Биология и Химия.
Пояснение за специализирано оборудване и пособия към техническа спецификация за оборудване за Физика, Биология и Химия.
Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:36:49
File Size:
16.73 kB
Date:
30 април 2018
Въпроси и отговори към 27.04.2018 г.
Въпроси и отговори към 27.04.2018 г.
Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-27 14:55:15
File Size:
17.18 kB
Date:
27 април 2018
Идеен проект
Вид на документа: Друга информация
Дата и час на публикуване: 2018-04-24 17:25:30
File Size:
9.34 MB
Date:
23 април 2018
Документация
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:47:21
File Size:
3.57 MB
Date:
23 април 2018
Проект на договор
Проект на договор
Вид на документа: Проект на договор
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:47:17
File Size:
121.50 kB
Date:
23 април 2018
Образци на документи
Образци на документи
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:47:13
File Size:
441.00 kB
Date:
23 април 2018
Техническа спецификация за оборудване
Техническа спецификация за оборудване
Вид на документа: Технически спецификации
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:47:10
File Size:
23.93 kB
Date:
23 април 2018
КСС - обзавеждане
КСС - обзавеждане
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:46:59
File Size:
406.50 kB
Date:
23 април 2018
КСС за оборудване
КСС за оборудване
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 13:46:54
File Size:
27.62 kB
Date:
23 април 2018
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:34:15
File Size:
1.52 MB
Date:
23 април 2018
Решение за откриване на процедурата
Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:34:10
Връзка към документа в АОП

Номер на удостоверението за време: 4000081805290
Удостоверено време: 23.04.2018 12:34:10
Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 09:34:10
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

File Size:
422.71 kB
Date:
23 април 2018
 
 
Powered by Phoca Download