Open menu

Административно обслужване

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
1-ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА АО
2-Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
3-Прием на ученици в V клас
4-Прием на ученици в VIII клас
5-Прием на ученици в XI клас
6-Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
7-Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
8-Справка за успех по години и хорариум учебни часове
9-Издаване на удостоверение за завършен клас
10-Издаване на свидетелство за основно образование
11-Издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап
12-Издаване на диплома за средно образование
13-Издаване на дубликати на документи
14-Протокол за приемане на устно заявление
15-Издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход
16-Издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж
Представени административните услуги, извършвани от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download