Графици на ПМГ

Г Р А Ф И К ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА - II СРОК
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през ІI-ри срок, учебна 2022/2023година
Г Р А Ф И К за провеждане на контролни работи през ІI-ри срок, учебна 2022/2023година
Г Р А Ф И К ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА месец декември 2022 год.
Г Р А Ф И К ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА месец НОЕМВРИ 2022 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през І-ви срок, учебна 2022/2023година
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ за учебна 2022/2023 год.
Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА учебна 2022/2023 година
Г Р А Ф И К за провеждането на модул „Спортни дейности“ учебна 2022/2023 година grafik-moduli-2022-2023.pdf
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от класните ръководители - учебна 2022/2023 год.
Заповед за график дежурства в сграда на ПМГ през учебната 2022/2023 година
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - май 2022
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през ІI-ви срок, учебна 2021/2022година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - II срок 2021/2022 година
ЗАПОВЕД № 318/17.02.2022 г. за утвърждаване графиците за класни и контролни работи за II срок на учебната 2021/2022 година
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през І-ви срок, учебна 2021/2022година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - I срок 2021/2022
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ за учебна 2021/2022 год.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от класните ръководители - учебна 2021/2022 год.
Г Р А Ф И К НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК, 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА учебна 2021/2022 година
Г Р А Ф И К за провеждането на модул „Спортни дейности“ учебна 2021/2022 година
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КАЛЕНДАР НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
 
 
Powered by Phoca Download