Графици на ПМГ

Седмично разписание - учебната 2021/2022
Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за определяне на оценка за І-ви срок на учебната 2020/2021 год.
П Л А Н – Г Р А Ф И К за дейностите по приключване на учебната 2020/2021 ГОДИНА
Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – учебна 2020/2021 година
Г Р А Ф И К НА КЛАСНИ РАБОТИ - II срок 2020/2021
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - II срок 2020/2021
Допълнителен график за провеждане на изпит за определяне на оценка за първи срок на учебната 2020/2021 година
График за провеждане на изпити за определяне на оценка за I срок на учебната 2020/2021 година
Разписание на часовете в ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние)
Разписание на часовете
ЗАПОВЕД № 314/29.01.2021 год.на Директора на ПМГ - относно организацията на образователният процес
График за провеждане час на класа - учебна 2020/2021 год.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от класните ръководители - учебна 2020/2021 год.
График за провеждането на модул „Спортни дейности“ - учебна 20120/2021 година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - I срок 2020/2021
Седмично разписание за учебната 2020/2021г.
График за провеждане на поправителни изпити - юлска сесия - учебната 2019/2020 година
График - поправителни изпити, майска сесия 2019/2020 учебна година
График за провеждане на изпити за промяна на оценката - уч.2019/2020 година
График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка - сесия май - юни 2020 година.
График за провеждане на писмени контролни работи и класни работи - II срок на 2019/2020г.
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

В сила от 14 октомври 2019 година.

Съобщение за родителски срещи - октомври 2019г.-
ПМГ Кюстендил - График на училищните автобуси за учебната 2019-2020 година
 
 
Powered by Phoca Download