Open menu

На заседание на ПС (08.09.2020г.) се обсъди организацията на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година.

Приети са :

ПЛАН за организация на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА за намаляване на риска от заразяване в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година,  с които Ви предлагаме да се запознаете: