Open menu

От 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително образователният процес за учениците от V – XII клас в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно  се преустановява и продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние).

Предлагаме да се запознаете със заповед № 158/11.11.2020 г. на Директора на ПМГ.