Open menu

 Образователният процес за учениците от прогимназиален и гимназиален етап на образование (V – XII клас) в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно да се преустанови и да продължи от разстояние в електронна среда по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОРЕС (синхронно обучение от разстояние в електронна среда), при спазване на Правила за обучение от разстояние в електронна среда (Приложение № 29 на ПДУ на ПМГ, публикувани на сайта на училището), считано от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.