Open menu

Стипендии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Програмата “Стипендии в средното образование” е на Американска фондация за България
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ "OPPORTUNITY FUNDS-BULGARIA 2021" ЗА УЧЕНИЦИ В 11-ТИ КЛАС
Съобщение за приемане на документи за отпускане на стипендии
Заявление декларация за ученици без родител Приложение № 4
Заявление декларация за ученици с трайни увреждания Приложение № 3
Заявление декларация за подпомагане достъп до образование Приложение № 2
Заявление декларация за отличен успех Приложение № 1
ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 2020-2021
Заявление за участие в обявения конкурс за стипендия, учредена на името на „Генерал - майор Константин Жостов“
Статут на стипендия „Генерал - майор Константин Жостов“
Пеавила за отпускане, изплащане и отчитане на учредената стипендия на името на „Генерал - майор Константин Жостов“
Правила за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Кюстендил
Заповед 567 от 09.03.2018 г. за утвърждаване правила за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2017-2018 година в ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download