Предоставяме Ви заявления за всички профили и професии, необходими при записване в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година.