Свободни места към 03.02.2021 г. в ПМГ

ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Кюстендил обявява свободни места към 03.02.2021 г.


Съгласно чл. 108 на Наредба №10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование е необходимо ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището от родителите на кандидатстващите за местата ученици.